Trade & Trans Service
Sławków - Stacja LHS
ul. Dębowa Góra 1
tel.\fax (032) 719 61 84
tel.\fax (032) 719 61 68
http://www.ttskotulski.pl
e-mail : biuro@ttskotulski.pl

TRANSPORT KOLEJOWY - SZEROKI TOR

Transport kolejowy oferujemy na podstawie umów upustowych. Na LHS- sie posiadamy jedną z najniższych stawek przewozowych, tak w imporcie jak
i w eksporcie.

Zapewniamy podstawianie wagonów UŻ lub rosyjskich.

W stacji Sławków LHS posiadamy dostęp do szerokiego i normalnego toru, dzierżawimy również kilka tysięcy metrów placów składowych i magazynów. Posiadamy własne punkty przeładunkowe.